فیلتر
800 متر زمین مسکونی فومن قلعه رودخان
افزودن به علاقه مندی ها
آگهی دهنده ملک
آگهی شخصی
قیمت فروش :
440,000,000 تومان

متراژ ملک800 متر
نوع سند ملکسند دار
تاریخ ثبت5 ماه پیش

سود، در خرید خوب

ملک های طلایی ارزش معامله بیشتری نسبت به سایر ملک های مشابه دارند شما میتوانید با عضویت vip در سایت ، جزئیات ملک های طلایی را مشاهده کنید و از مشاوره های رایگان بهره مند شوید

vip-img
317 متر زمین مسکونی فومن قلعه رودخان
افزودن به علاقه مندی ها
آگهی دهنده ملک
آگهی شخصی
قیمت فروش :
170,000,000 تومان

متراژ ملک317 متر
نوع سند ملکنسقی
تاریخ ثبت5 ماه پیش

سود، در خرید خوب

ملک های طلایی ارزش معامله بیشتری نسبت به سایر ملک های مشابه دارند شما میتوانید با عضویت vip در سایت ، جزئیات ملک های طلایی را مشاهده کنید و از مشاوره های رایگان بهره مند شوید

vip-img
355 متر زمین مسکونی فومن قلعه رودخان
افزودن به علاقه مندی ها
آگهی دهنده ملک
آگهی شخصی
قیمت فروش :
250,000,000 تومان

متراژ ملک355 متر
نوع سند ملکسند دار
تاریخ ثبت5 ماه پیش

سود، در خرید خوب

ملک های طلایی ارزش معامله بیشتری نسبت به سایر ملک های مشابه دارند شما میتوانید با عضویت vip در سایت ، جزئیات ملک های طلایی را مشاهده کنید و از مشاوره های رایگان بهره مند شوید

vip-img
1000 متر کلنگی مسکونی فومن ماسوله
افزودن به علاقه مندی ها
آگهی دهنده ملک
آگهی شخصی
قیمت فروش :
1,500,000,000 تومان

متراژ ملک1,000 متر
نوع سند ملکسند دار
تاریخ ثبت5 ماه پیش

سود، در خرید خوب

ملک های طلایی ارزش معامله بیشتری نسبت به سایر ملک های مشابه دارند شما میتوانید با عضویت vip در سایت ، جزئیات ملک های طلایی را مشاهده کنید و از مشاوره های رایگان بهره مند شوید

vip-img
200 متر ویلایی مسکونی فومن قلعه رودخان
افزودن به علاقه مندی ها
آگهی دهنده ملک
آگهی شخصی
قیمت فروش :
1,800,000,000 تومان

متراژ ملک200 متر
نوع سند ملکسند دار
تاریخ ثبت5 ماه پیش

سود، در خرید خوب

ملک های طلایی ارزش معامله بیشتری نسبت به سایر ملک های مشابه دارند شما میتوانید با عضویت vip در سایت ، جزئیات ملک های طلایی را مشاهده کنید و از مشاوره های رایگان بهره مند شوید

vip-img
1500 متر زمین کشاورزی دماوند حومه شهر
افزودن به علاقه مندی ها
آگهی دهنده ملک
آگهی شخصی
قیمت فروش :
1,380,000,000 تومان

متراژ ملک1,500 متر
نوع سند ملکسند دار
تاریخ ثبت6 ماه پیش

سود، در خرید خوب

ملک های طلایی ارزش معامله بیشتری نسبت به سایر ملک های مشابه دارند شما میتوانید با عضویت vip در سایت ، جزئیات ملک های طلایی را مشاهده کنید و از مشاوره های رایگان بهره مند شوید

vip-img
350 متر ویلایی مسکونی فومن قلعه رودخان
افزودن به علاقه مندی ها
آگهی دهنده ملک
آگهی شخصی
قیمت فروش :
700,000,000 تومان

متراژ ملک350 متر
نوع سند ملکسند دار
تاریخ ثبت7 ماه پیش

سود، در خرید خوب

ملک های طلایی ارزش معامله بیشتری نسبت به سایر ملک های مشابه دارند شما میتوانید با عضویت vip در سایت ، جزئیات ملک های طلایی را مشاهده کنید و از مشاوره های رایگان بهره مند شوید

vip-img
150 متر ویلایی مسکونی فومن قلعه رودخان
افزودن به علاقه مندی ها
آگهی دهنده ملک
آگهی شخصی
قیمت فروش :
370,000,000 تومان

متراژ ملک150 متر
نوع سند ملکسند دار
تاریخ ثبت7 ماه پیش

سود، در خرید خوب

ملک های طلایی ارزش معامله بیشتری نسبت به سایر ملک های مشابه دارند شما میتوانید با عضویت vip در سایت ، جزئیات ملک های طلایی را مشاهده کنید و از مشاوره های رایگان بهره مند شوید

vip-img
280 متر زمین مسکونی فومن قلعه رودخان
افزودن به علاقه مندی ها
آگهی دهنده ملک
آگهی شخصی
قیمت فروش :
120,000,000 تومان

متراژ ملک280 متر
نوع سند ملکسند دار
تاریخ ثبت8 ماه پیش

سود، در خرید خوب

ملک های طلایی ارزش معامله بیشتری نسبت به سایر ملک های مشابه دارند شما میتوانید با عضویت vip در سایت ، جزئیات ملک های طلایی را مشاهده کنید و از مشاوره های رایگان بهره مند شوید

vip-img
600 متر زمین مسکونی فومن ماسوله
افزودن به علاقه مندی ها
آگهی دهنده ملک
آگهی شخصی
قیمت فروش :
220,000,000 تومان

متراژ ملک600 متر
نوع سند ملکسند دار
تاریخ ثبت8 ماه پیش

سود، در خرید خوب

ملک های طلایی ارزش معامله بیشتری نسبت به سایر ملک های مشابه دارند شما میتوانید با عضویت vip در سایت ، جزئیات ملک های طلایی را مشاهده کنید و از مشاوره های رایگان بهره مند شوید

vip-img
1000 متر زمین مسکونی فومن قلعه رودخان
افزودن به علاقه مندی ها
آگهی دهنده ملک
آگهی شخصی
قیمت فروش :
600,000,000 تومان

متراژ ملک1,000 متر
نوع سند ملکسند دار
تاریخ ثبت8 ماه پیش

سود، در خرید خوب

ملک های طلایی ارزش معامله بیشتری نسبت به سایر ملک های مشابه دارند شما میتوانید با عضویت vip در سایت ، جزئیات ملک های طلایی را مشاهده کنید و از مشاوره های رایگان بهره مند شوید

vip-img
1000 متر زمین مسکونی فومن قلعه رودخان
افزودن به علاقه مندی ها
آگهی دهنده ملک
آگهی شخصی
قیمت فروش :
300,000,000 تومان

متراژ ملک1,000 متر
نوع سند ملکنسقی
تاریخ ثبت8 ماه پیش

سود، در خرید خوب

ملک های طلایی ارزش معامله بیشتری نسبت به سایر ملک های مشابه دارند شما میتوانید با عضویت vip در سایت ، جزئیات ملک های طلایی را مشاهده کنید و از مشاوره های رایگان بهره مند شوید

vip-img

Copyright © 2020 Bameno. All rights reserved